Yh­teis­työ­kump­pa­nit

tutkittutieto_500x500.png-me

Agile Publishing on mukana Suomen Akatemian, Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön koordinoimassa Tutkitun tiedon teemavuodessa. Tarjoamme akateemiselle yleisölle mahdollisuuden osallistua tieteen tekemiseen Parviäly tiedettä tukemassa  -ryhmässä.

mts-logo2.png-me

Agile Publishing Oy:n päärahoittaja on Media-alan Tutkimussäätiö, jonka ThinkInk-kilpailussa Agile Publishing sijoittui toiseksi. 


Palkintosumma oli yhteensä 35 000 €.

1615527209498_Juha.T.Hakala-500x500.PNG-me

Professori Juha T. Hakala on kumppanimme tutkijoille tarkoitettujen men­to­roin­ti­pal­ve­lu­jen alalla. Hakala on ohjannut uransa aikana lähes 1 000 akateemista opinnäytetyötä 70 eri tieteenalalta.

Imperare_logo_500x500.png-me

Agile Publishing on Imperare Oy:n yhteistyökumppani ja asiakas, joka käyttää ja jatkokehittää Imperare-vas­tuu­tus­jär­jes­tel­mää.

Maski-Tassu.png-me

Tutkijaryhmä TASSU oli vuonna 2020 Agile Publishing Oy:n ensimmäinen pilottiasiakas. TASSU julkaisi Agile Publishing Oy:n kautta yhden laajahkon tutkimusraportin suomenkielisenä ja englanninkielisenä versiona, jonka lisäksi kolme artikkelia eteni "Call for Reviews" vaiheeseen.  Agile Publishingin ansiosta TASSU sai näkyvyyttä mediassa (haastattelut Huvudstadsbladet sekä Sveriges Radion Sisuradio).

Maski-Tassu.png-me

Tut­ki­ja­ryh­mä TASSU

To­den­net­tu­jen ASioiden SUomi

Tutkijaryhmä TASSU (Todennettujen ASioiden SUomi), perustettiin keväällä 2020 tekemään monitieteistä tutkimusta yhteiskunnallisesti ajankohtaisista aiheista. Ensimmäiseksi tutkimusaiheeksi valikoitui COVID-19-pandemia. TASSU:n tarkoituksena oli tuoda esiin se, että pandemia kytkeytyy myös moniin muihin tieteisiin kuin lääketieteeseen.

TASSU on julkaissut Agile Publishingin kautta yhden vertaisarvioidun tutkimusraportin:

sekä lisäksi seuraavat vertaisarviointia odottavat raportit ja artikkelit:

TASSU:n hallituksen muodostavat professori Ali Harlin, professori Mikko Ketovuori sekä HTT Pasi Malmi. Tutkijaryhmään kuuluu 8 jäsentä ja ryhmä hyväksyy myös uusia jäseniä.