tutkittutieto_500x500.png-me

Parviäly tiedettä tukemassa

Agile Publis­hing Oy:n moderoima FB-ryhmä

Parviäly tiedettä tukemassa on Facebook-ryhmä, jolla kokeillaan tutkimustiedon joukkoistettua arviointia. Se on mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa


Tutkijat voivat julkaista ryhmässä artikkeleidensa esiversioita sekä linkkejä teksteihinsä keskustelua varten. Parviälyryhmän jäsenet voivat kommentoida artikkeleita joko ryhmässä tai tallentamalla kommenttinsa itse tekstitiedostoon, edellyttäen että artikkeli on julkaistu esimerkiksi Google Docsissa, OneDrivessa tai Adoben pilvipalvelussa. 


Ryhmään hyväksytään akateemisen loppututkinnon suorittaneita henkilöitä sekä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet tieteenfilosofian sekä tilastotieteen peruskurssin. Pääsy ryhmään on rajoitettu siksi, että ryhmässä käsitellään ver­tai­sar­vioi­mat­to­mia tieteellisiä teoksia, joiden tulkitseminen edellyttää hyviä epistemologisia ja metodologisia valmiuksia.

SARSCOV2-pieni-4.PNG-me

Kes­kus­te­lut

Agile Publishing järjestää sidosryhmiinsä kuuluvien henkilöiden tutkimusaiheista kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia, joissa kirjoittajat puolustavat julkisesti ajankohtaista artikkeliaan, jotkut kovastikin mielipiteitä jakavasta aiheesta. Töitään esittelevät tutkijat, jotka ovat julkaisseet teoksiaan esimerkiksi Tutkimuksesta tiedoksi tai Call for Reviews julkaisusarjoissa tai Facebook-ryhmässä Parviäly tiedettä tukemassa.


Väitöstilaisuuksien mahdollisia aiheita ovat mm.

  1. Jul­ki­sor­ga­ni­saa­tioi­den tietolähteet terveydellisissä aiheissa ja läteiden luotettavuus
  2. Pandemia-ahdistus - Voidaanko ahdistusta ja pessimismiä pitää sosiaalisesti konstruoituina syklisinä ilmiöinä?
  3. Johtajan sukupuolen vaikutus kriisijohtamiseen (esim. koronaepidemian vuoksi) ja yritysjohtamiseen

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det järjestetään verkossa. Niiden aikataulu ja esiintyjät vahvistetaan myöhemmin.