Pal­ve­lem­me tut­ki­joi­ta jul­kai­su­pro­ses­sin kaikissa vaiheissa

Annamme sinulle ohjeita kirjoitusprojektisi rahoitusta varten. Kun tämä asia on kunnossa, 

voit ostaa meiltä julkaisupaleluita alla esitetyn suuntaa antavan hinnaston mukaisesti. 

1658991264273_Facemasks-me.PNG

Tut­ki­mus­ra­port­ti

Kansi ja jul­kai­se­mi­nen ~450 €

Jos teos täyttää laatuvaatimuksemme, voit julkaista sen kauttamme PDF-muodossa. Tämä kustannustehokas palvelu sisältää laadunvarmistuksen, kansikuvan sekä julkaisemisen. Suosittelemme kuitenkin kirjoittajia ostamaan teokselle myös vertaisarvioinnin,  koska vertaisarvioiduilla teoksilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet päätyä laajan akateemisen yleisön tietoisuuteen. Veloitamme työsi aiheeseen soveltuvan vertaisarvioijan etsimisestä sekä vertaisarvioinnista 950 € per vertaisarviointi. Palvelupakettia voi laajentaa 500 euron hintaisella promootiopalvelulla, joka sisältää animoidun meemin sekä siihen perustuvan somemarkkinoinnin. Näillä lisäpalveluilla laajennettuna tutkimusraporttisi julkaisemisen ja promootion koko­nais­kus­tan­nuk­set olisivat luokkaa 1950 €.


Referenssiasiakas: Tutkijaryhmä TASSU:a haastateltiin Ruotsin radiossa sekä Hu­vuds­tadsbla­de­tis­sa ryhmän kasvomaskiraportin julkaisemisen jälkeen.

1658998290636_Coronapandemins_effect-me.PNG

Tut­ki­mus­ra­port­ti

Toi­mi­tus­työ, kansi ja julkaisu ~1400 €

Tämä palvelupaketti on tarkoitettu yli­opis­to­tut­ki­joil­le ja projekteille, joilla on jo rahoitus, mutta julkaisukanava puuttuu vielä. Toimitamme, taitamme ja viimeistelemme tutkimusraportin sekä julkaisemme sen PDF-muodossa, jolloin saat sille ISBN- tai ISSN-tunnuksen. Teos löytyy hakukoneilla sekä on lisäksi saatavilla verkkosivuillamme.

1658990075672_Kansikuva_02-me.png

eBook ja painettu kirja

Toi­mit­ta­mi­nen, taitto, eKirja ja julkaisu ~3000 €

Jos käsikirjoituksesi täyttää laatuvaatimuksemme, tarjoamme sinulle palvelupaketin, joka muodostuu toimitustyöstä, taitosta, kirjan kannesta sekä teoksen konvertoinnista eKirjaksi (eBook). Kirjan digitaalinen versio tulee myyntiin verkkokauppaamme ja lisäksi lähetämme teoksesi on-demand-kirjapainolle, joka hoitaa sen myynnin, painatuksen ja postituksen. Pääasiallinen toimintamallimme on se, että kirjoittajat maksavat toimitustyön ja taiton kustannukset ja saavat tämän perusinvestoinnin ansiosta 75% kirjan myyntikatteesta itselleen.  Toimitustyön kustannuksiin vaikuttaa kirjasi sivumäärä ja taiton kustannukset ovat lähes suoraan verrannollisia teoksesti sisältämien kuvien ja taulukoiden määrään.  Suosittelemme lisäksi teettämään teokselle akateemisen vertaisarvioinnin erityisesti, jos teos käsittelee laajaa yleisöä kiinnostavia tieteellisesti merkittäviä teemoja.


Referenssiasiakas: Atlas and Herakles -kirjan kirjoittajatiimi

Laumavaiston varassa -kirjan kansikuva

Ko­va­kan­ti­nen kirja

Ra­hoi­tuk­sen hankinta + jul­kai­se­mi­nen ~8000 €

Kovakantiset kirjat edellyttävät vankkaa rahoitusta. Neuvomme sinua joukkorahoituksen sekä ennakkotilausten hankinnassa. Kun tämä puoli on kunnossa, toimitamme kirjasi valmiiksi painokelpoiseksi teokseksi sekä samalla myös eKirjaksi, joka tulee myyntiin verkkokauppaamme.  Kirjapaino toimittaa painetut kirjat sinulle, jotta voit postittaa al­le­kir­joi­tuk­sel­la­si varustetut teokset ennakkotilausten tekijöille. Tämän palvelupaketin hinta riippuu kirjasi sivumäärästä ja tilaamasi painoksen koosta. Palvelupaketti takaa sinulle 90% ennakkoon tilattujen kirjojen myyntihinnasta sekä lisäksi  75% verkkokauppamme myymien eKirjojen myyntikatteesta. 

Esimerkki ani­moi­dus­ta meemistä

Tieteelliset tutkimustulokset kannattaa esittää joskus helppotajuisten meemien muodossa. Meemit soveltuvat hyvin teoksen levikinedistämiseen varsinkin, jos toteutat samalla some-markkinointia Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä tai YouTubessa.  

Turvavälianimaatio