Palvelut ja hinnasto

Hinnat voimassa 31.5.2021 asti. Hintoihin sisältyy arvonlisävero (24 %).

1615721201384_FIN_rahoituksen_hakupalvelut_900x500_white-me.jpg

150 € 

+ palkkio 600 €

Teemme asiakkaaksi tutkijan tai tutkijaryhmän kanssa julkaisusopimuksen sekä sitoudumme laatimaan vähintään yhden rahoitushakemuksen asiakkaan puolesta. Tämä edellyttää, että tutkijalla tai tutkijaryhmällä on tutkimusidea ja alustava kirjallisuuskatsaus.


Palvelupaketti maksaa 150 €. Lisäksi veloitetaan 600 €, jos rahoitushakemus hyväksytään.

1615721216107_FIN_Kommentointipalvelut_900x500_white2-me.jpg

300 €

Kun tutkimuksen idea, hypoteesi ja alustava kirjallisuuskatsaus on viimeistelty kus­tan­nus­toi­mit­ta­jam­me ohjeiden mukaisesti, ne julkaistaan Call for Comments -julkaisusarjassamme. Lisäksi kommentointipyyntö julkaistaan Research Gatessa ja/tai Academiassa sekä asiakkaan niin toivoessa myös tieteellisessä, yli 5 000 jäsenen Facebook-ryhmässä. Tutkija voi tässä vaiheessa myös jakaa tiedon siitä, haetaanko kirjoittajatiimiin lisää tutkijoita.

1615721243997_FIN_toimittaminen_ja_vertaisarviointi_900x500_white-me.jpg

1200 €

Kun teoksen kirjoittajat katsovat teoksensa valmiiksi ja vahvistavat, että se on laadittu kirjoittajille annettujen ohjeiden mukaisesti, kustannustoimittaja tarkastaa teoksen ja korjaa pienet virheet sekä esittää korjauspyynnöt isompien virheiden korjaamiseksi.


Kun teos on valmis akateemista vertaisarviointia varten, se julkaistaan sarjassa Call for Reviews.  Sen jälkeen toimitusneuvoston valitsemat vähintään kaksi vertaisarvioijaa arvioivat teoksen ja antavat lausuntonsa siitä, mitä teoksesta tulisi mahdollisesti korjata ja soveltuuko se julkaistavaksi vertaisarvioidussa akateemisessa julkaisusarjassa.  Jos suositus on myönteinen, teos julkaistaan Agile Publishingin julkaisusarjassa Tutkimuksesta tiedoksi - från forskning till vetande tai englanninkielisessä sarjassamme.

1615721273043_FIN_graafinen_suunnittelu_900x500_white-me.jpg

200 € 

Graafikkomme valitsee ja sommittelee tutkimusraportille sopivan kansikuvan käyttäen apunaan Internetistä löytyviä kuvapankkeja ja yrityken kuva-arkistoa. Suunnittelupalkkio sisältää kuvan tekijänoikeusmaksun.


Lisäksi graafikkomme auttaa artikkelin tärkeimmän kuvan tai kaavion  viimeistelyssä siten, että kuvaa voidaan samalla käyttää myös teoksen mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­li­na. Kuva toimitetaan teoksen kirjoittajille PowerPoint-muodossa, jotta kirjoittajat voivat tarvittaessa itse muokata sitä toista painosta tai kieliversioita varten.

1615721289688_FIN_multimedia_ja_videopalvelut900x500_white-me.jpg

400 €

Veloitamme lyhyen animaation tai Tiktok-videon ideoinnista ja kä­si­kir­joit­ta­mi­ses­ta 200 € sekä toteutuksesta toiset 200 €. Tällä hinnalla tutkijaryhmä saa animaatiomeemin, jonka tarkoituksena on saada tutkijaryhmän asiakkaat klikkaamaan varsinaista tieteellistä artikkelia tai blogia.

1615721308305_FIN_k%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6spalvelut_900x500_white-me.jpg

850 €

Mikäli asiakkaamme on tehnyt teoksen luonnoksen tai preprint-version englanniksi, veloitamme 20-sivuisesta suomen- tai ruotsinkielisestä käännöksestä noin 850 €. Käännöstyö on mahdollista aloittaa heti, kun työ on lähetetty kustannus-toimittajalle arvioitavaksi. Tällöin kieliversio saadaan julkaistuksi lähes samanaikaisesti alkuperäisen kieliversion kanssa.

1615879441346_FIN_levikin_edist%C3%A4minen_900x500_white-me.jpg

500 €

Jo ennen vertaisarvioidun teoksen julkistamista on syytä aloittaa le­vi­ki­ne­dis­tä­mis­toi­men­pi­tei­den suunnittelu. Tämä palvelupaketti sisältää teosta esittelevän blogitekstin laadinnan sekä lehdistö- ja sometiedotteet  (Twitter, Facebook, LinkedIn). Mikäli teoksesta on tehty animaatio tai video, se julkaistaan YouTubessa. Tiedotteet ja le­vi­ki­ne­dis­tä­mis­ma­te­ri­aa­lit linkitetään toisiinsa blogien ja leh­dis­tö­tie­dot­tei­den avulla.

1615721377386_FIN_mentorointi_900x500_white-me.jpg

Hin­noit­te­lu sovitaan erikseen

Agile Publishing tarjoaa tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville henkilöille sekä pidempää taukoa pitäneille tutkijoille mahdollisuutta kokeneen, satoja opinnäytetöitä ohjanneen mentorin hyödyntämiseen. Hinnoittelu sekä mentoroinnin laajuus sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

1615721389713_FIN_promomateriaalit_900x500_white-me.jpg

Pro­mo­ma­te­ri­aa­lit alk. 5 €/kpl

Teoksen kansikuvaa tai levikinedistämistä varten suunniteltua visuaalista meemiä voidaan hyödyntää esimerkiksi t-paidoissa, college-puseroissa tai teekupeissa. Esimerkiksi kolme T-paitaa voi saada jopa alle 30 eurolla. Lisäksi teoksesta voidaan ottaa kansikuvalla varustettuja tulosteita, jotka voidaan julkaista rengaskirjoina edulliseen kappalehintaan. Promomateriaaleja voidaan hyödyntää esimerkiksi Agile Publishing Oy:n järjestämissä akateemisissa kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sis­sa.

1616486739874_FIN_Mallitiedostot_900x500_white3-me.jpg

Mal­li­tie­dos­tot 0 €/kpl

Tarjoamme asiakkaillemme tieteellisten artikkelien ja raporttien rakennetta ja ulkosivua kuvastavat mallitiedostot veloituksetta. Mallien avulla teosten rakenne ja jäsentely saadaan vastaamaan kansainvälisiä suosituksia ja standardeja. Nämä mallitiedostot ovat käytettävissä heti asiakkaaksi rekisteröitymisen jälkeen.

Esimerkki ani­moi­dus­ta meemistä

Tieteellisen tutkimuksen tulokset on toisinaan mahdollista kiteyttää meemeiksi, joilla tiedettä popularisoidaan. Samalla asiakkaita voi myös houkutella klikkaamaan aiheeseen liittyvää pitempää tieteellistä tekstiä. 

Turvavälianimaatio

Asiakas: @EKalmanen                                                                                                                      Toteutus: Agile Publishing Oy