Palvelut ja hinnasto

Hintoihin sisältyy arvonlisävero (24 %).

1615721201384_FIN_rahoituksen_hakupalvelut_900x500_white.jpg-me

200 € 

+ palkkio 600 €

Teemme tutkijan tai tutkijaryhmän kanssa julkaisusopimuksen sekä sitoudumme laatimaan vähintään yhden rahoitushakemuksen asiakkaan puolesta. Tämä edellyttää, että tutkijalla tai tutkijaryhmällä on tutkimusidea ja aihetta koskeva kirjallisuuskatsaus.


Palvelupaketti maksaa 200 €. Lisäksi veloitetaan 600 €, jos rahoitushakemus hyväksytään.

1615721216107_FIN_Kommentointipalvelut_900x500_white2.jpg-me

350 €

Kun tutkimuksen idea, hypoteesi ja alustava kirjallisuuskatsaus on viimeistelty kus­tan­nus­toi­mit­ta­jam­me ohjeiden mukaisesti, julkaisemme ne Call for Comments -julkaisusarjassamme. Lisäksi perustamme teokselle parviälyä hyödyntävän kom­men­toin­ti­pal­ve­lun. Tutkijat voivat tässä vaiheessa myös jakaa tiedon siitä, haetaanko teokselle lisää kirjoittajia.

1615721243997_FIN_toimittaminen_ja_vertaisarviointi_900x500_white.jpg-me

1200 - 2000 €

Kun teoksen kirjoittajat katsovat teoksensa valmiiksi ja vahvistavat, että se on laadittu kirjoittajille annettujen ohjeiden mukaisesti, kustannustoimittaja tarkastaa teoksen ja korjaa pienet virheet sekä esittää korjauspyynnöt isompien virheiden korjaamiseksi.


Kun teos on valmis akateemista vertaisarviointia varten, julkaisemme sen sarjassa Call for Reviews.  Sen jälkeen toimitusneuvoston valitsemat vähintään kaksi vertaisarvioijaa arvioivat teoksen ja antavat lausuntonsa siitä, mitä teoksesta tulisi mahdollisesti korjata ja soveltuuko se julkaistavaksi vertaisarvioidussa akateemisessa julkaisusarjassa.  Jos suositus on myönteinen, julkaisemme teoksen julkaisusarjassa Tutkimuksesta tiedoksi - från forskning till vetande tai englanninkielisessä sarjassamme.

1615721273043_FIN_graafinen_suunnittelu_900x500_white.jpg-me

250 €

Graafikkomme valitsee ja sommittelee teokselle sopivan kansikuvan käyttäen apunaan Internetistä löytyviä kuvapankkeja ja yrityken kuva-arkistoa. Suunnittelupalkkio sisältää kuvan tekijänoikeusmaksun.


Lisäksi graafikkomme auttaa teoksen tärkeimmän kuvan tai kaavion viimeistelyssä siten, että kuvaa voidaan samalla käyttää myös teoksen mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­li­na. Kuva toimitetaan teoksen kirjoittajille PowerPoint-muodossa, jotta kirjoittajat voivat tarvittaessa itse muokata sitä toista painosta tai kieliversioita varten.

1615721289688_FIN_multimedia_ja_videopalvelut900x500_white.jpg-me

400 €

Veloitamme lyhyen animaation ideoinnista ja kä­si­kir­joit­ta­mi­ses­ta 200 € sekä toteutuksesta toiset 200 €. Tällä hinnalla kirjoittajat saavat  sosiaalista mediaa varten tarkoitetun animaatiomeemin, jonka avulla teokselle saadaan lisää näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

1615721308305_FIN_k%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6spalvelut_900x500_white.jpg-me

850 €  

Mikäli asiakkaamme on tehnyt teoksen luonnoksen tai preprint-version englanniksi, veloitamme 20-sivuisen teoksen suomen- tai ruotsinkielisestä käännöksestä noin 850 €. Käännöstyö on mahdollista aloittaa heti, kun työ on lähetetty kustannus-toimittajalle arvioitavaksi. Tällöin kieliversio saadaan julkaistuksi lähes samanaikaisesti alkuperäisen kieliversion kanssa.

1615879441346_FIN_levikin_edist%C3%A4minen_900x500_white.jpg-me

500 €

Jo ennen vertaisarvioidun teoksen julkistamista on syytä aloittaa le­vi­ki­ne­dis­tä­mis­toi­men­pi­tei­den suunnittelu. Tämä palvelupaketti sisältää teosta esittelevän blogitekstin laadinnan sekä lehdistö- ja sometiedotteet  (Twitter, Facebook, LinkedIn). Mikäli teoksesta on tehty animaatio tai video, se julkaistaan YouTubessa. Tiedotteet ja le­vi­ki­ne­dis­tä­mis­ma­te­ri­aa­lit linkitetään toisiinsa blogien ja leh­dis­tö­tie­dot­tei­den avulla.

Lisäksi julkaisut voivat saada näkyvyyttä akateemisissa kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sis­sa.

1615721377386_FIN_mentorointi_900x500_white.jpg-me

Hin­noit­te­lu sovitaan erikseen

Agile Publishing tarjoaa tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville henkilöille sekä pidempää taukoa pitäneille tutkijoille mahdollisuutta kokeneen, satoja opinnäytetöitä ohjanneen mentorin hyödyntämiseen. Hinnoittelu sekä mentoroinnin laajuus sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

1615721389713_FIN_promomateriaalit_900x500_white.jpg-me

Pro­mo­ma­te­ri­aa­lit alk. 5 €/kpl

Teoksen kansikuvaa tai levikinedistämistä varten suunniteltua visuaalista meemiä voidaan hyödyntää esimerkiksi t-paidoissa, college-puseroissa tai teekupeissa. Esimerkiksi kolme T-paitaa voi saada jopa alle 30 eurolla. Lisäksi teoksesta voidaan ottaa kansikuvalla varustettuja tulosteita, jotka voidaan julkaista rengaskirjoina edulliseen kappalehintaan. Promomateriaaleja voidaan hyödyntää esimerkiksi Agile Publishing Oy:n järjestämissä akateemisissa kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sis­sa.

1616486739874_FIN_Mallitiedostot_900x500_white3.jpg-me

Mal­li­tie­dos­tot 0 €/kpl

Tarjoamme asiakkaillemme tieteellisten artikkelien ja raporttien rakennetta ja ulkosivua kuvastavat mallitiedostot veloituksetta. Mallien avulla teosten rakenne ja jäsentely saadaan vastaamaan kansainvälisiä suosituksia ja standardeja. Nämä mallitiedostot ovat käytettävissä heti julkaisusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Esimerkki ani­moi­dus­ta meemistä

Tieteellisen tutkimuksen tulokset on toisinaan mahdollista kiteyttää meemeiksi, joilla tiedettä popularisoidaan. Samalla asiakkaita voi myös houkutella klikkaamaan aiheeseen liittyvää pitempää tieteellistä tekstiä. 

Turvavälianimaatio

Asiakas: @EKalmanen                                                                                                                      Toteutus: Agile Publishing Oy