Call for Reviews

Julka­is­usar­jas­sa julka­istaan ti­eteel­lis­ten ar­tikkelei­den ja mono­grafioiden lähes valmiita preprint-versioita, joille etsitään palautet­ta ja avoimen ver­tais­arvioin­nin tekijöitä.

Julkaisija: Agile Publishing Oy, Espoo


ISSN 2736-9404


Toimitusneuvosto:

Professori Ali Harlin

KTT, VL Mikko Ketovuori

Dosentti Jussi Okkonen


Kustannustoimittaja:
Esko Clarke Sario

esko.clarkesario (at) agilepublishing.fi


Sarjassa julkaistut teokset:


1. Miksi julkisorganisaatiot levittävät virhetietoa kriisisen aikana? (2020)

kirjoittaja Pasi Malmi. ISBN 978-952-69579-1-3


Kirjoitus käsittelee sitä, miksi jul­ki­sor­ga­ni­saa­tioil­la ja medialla on taipumus levittää kansalaisille virheellistä tietoa COVID-19-pandemian sekä muiden vastaavien kriisien ja toimintaympäristön nopeiden muutosten aikana.


2. Kriittinen arvio joistakin mikro­bikon­t­a­m­i­naa­tion poisto- ja in­ak­tivoin­timenetelmistä kasvomaskeille (2020)

kirjoittajat Ali Harlin, Satu Salo, Ilpo Kulmala, Taina Kamppuri & Eetta Saarimäki


Uudelleen käytettävät kasvomaskit puhdistetaan tyypillisesti pesemällä. Äskettäisen COVID-kriisin aikana on noussut esiin kysymys siitä, voidaanko myös kertakäyttöiset hengityssuojaimet puhdistaa. Tämä työ on kriittinen näkemys joistakin matalan teknologian menetelmistä ja niiden tehokkuudesta. Viimeisen vaihtoehdon (last resort) mahdollisuuden takia ECDC kannustaa kansallisia kansan­ter­veysvi­ra­nomaisia ja tällaisia menetelmiä tutkivia ryhmiä kannustetaan jakamaan tulokset heti, kun ne ovat saatavilla.


3. Tartuntataudit ja kollektiivinen ilmapiiri syklisinä ilmiöinä (2021)

kirjoittaja Mikko Ketovuori


Stoalaisen filosofin Epiktetoksen mukaan ihmisiä eivät järkytä niinkään itse asiat kuin heidän käsityksensä niistä. Vaikka nykyaikainen yhteiskunta ja sen teknologiat suojaavat meitä vilulta, nälältä ja taudeilta, ne eivät suojaa meitä pelon, puutteen tai kärsimyksen tunteilta. Socionomics teorian mukaan sosiaalinen tunne (social mood) määrää kollektiivisten tapahtumien luonteen. Historiallisesti optimistiset ja pessimistiset ajanjaksot vuorottelevat syklisesti ja ne muistetaan niihin liittyvien konkreettisten asioiden kuten sotien, keksintöjen, onnettomuuksien tai muiden aikakauteen liittyvien ilmiöiden kautta. Tässä suhteessa vuoden 2020 epidemia ja siihen liittyvät torjuntatoimet heijastavat omaa ääripessimististä aikaansa. Toisin kuin aiempien epidemioiden aikana, nyt kollektiivisen ilmapiirin levittäjänä ja vahvistajana toimivat Internet ja Some.


4. Why facemasks were not recom­men­ded despite their benefits? 

Analysis of the medical, political, administrative and cultural argumentation lines (2021)

Authors Ali Harlin, Pasi Malmi, Vesa Kirjavainen, Marja Rissanen, Thomas Brand


The benefits of facemasks as an intervention against virus pandemics has been shown in dozens of scientific studies, including filtering measurements, observational studies, laboratory studies with animals, and RCT studies with human subjects. 

Yet, the western health bureaucracies took a highly sceptic attitude to facemasks in the beginning of 2020. A major reasons for this was the political argument, according to which facemasks should be reserved as protection for healthcare professionals. Another influential discourse was the Cochrane paradigm of evidence based medicine (EBM) which argues that interventions that are not proved in RCT studies should not be recommended. The methodology for study of argumentation lines was memetic discourse analysis.