29.11.2020bakteerit, mikro-organismit, covid-19, hengityksensuojaimet, hengityssuojaimet, lämpökäsittely, mikrobit, sterilointi puhdistaminen, kontaminaatio, mikrobiologiset menetelmät

Kri­it­ti­nen arvio joistakin mikro­bikon­t­a­m­i­naa­tion poisto- ja in­ak­tivoin­timenetelmistä kasvo­maskeille

Call for Reviews 2

Lataa PDF


Tekijät::

Ali Harlin, Research Professor
    https://orcid.org/0000-0002-9226-5991
    
https://isni.org/isni/0000000481145200

Satu Salo, Senior Scientist

    https://isni.org/isni/0000000484682773

Ilpo Kulmala, Principal Scientist
    https://orcid.org/0000-0001-6923-8197
    
https://isni.org/isni/0000000139288142

Taina Kamppuri, Senior Scientist

    https://orcid.org/0000-0002-4101-9627

Eetta Saarimäki, Senior Scientist


Tekijöiden taustayhteisö:
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, PL 1000, 02044 VTT


Rahoittajat:
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt COVID-19 erityisrahoituksen tälle tutkimukselle. Rahoittajatunniste: http://dx.doi.org/10.13039/501100001838


© 2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

ISSN 2736-9404 Call for Reviews


Avainsanat:

YSO: bakteerit; COVID-19; hen­gi­tyk­sen­suo­jaimet; kasvosuojaimet; kontaminaatio; lämpökäsittely; mikrobit; pesu (tekstiilihuolto) ; puhdistus ; sterilointi (puhdistaminen)

TERO: hengityssuojaimet; mikro-organismit

MESH: mikrobiologiset menetelmät ; naamarit


Tiivistelmä:

Uudelleen käytettävät kasvomaskit puhdistetaan tyypillisesti pesemällä. Äskettäisen COVID-kriisin aikana on noussut esiin kysymys siitä, voidaanko myös kertakäyttöiset hengityssuojaimet puhdistaa. Tämä työ on kriittinen näkemys joistakin matalan teknologian menetelmistä ja niiden tehokkuudesta. Viimeisen vaihtoehdon (last resort) mahdollisuuden takia ECDC kannustaa kansallisia kansan­ter­veysvi­ra­nomaisia ja tällaisia menetelmiä tutkivia ryhmiä kannustetaan jakamaan tulokset heti, kun ne ovat saatavilla.


Kutsu vertaisarvioijille:

Julkaisun vertaisarvioinnistä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä sarjan toimitusneuvostoon, mikket(at)utu.fi.

Share
undefined-sm

Harlin et al. 2020

Ali Harlin

Satu Salo

Ilpo Kulmala

Taina Kamppuri

Eetta Saarimäki

Kommentit