SARSCOV2-pieni-4-me.PNG

Jul­kai­susar­jam­me

Tieteestä tiedoksi - från vetenskap till vetande: Vertaisarvioitu pääsarjamme.

Research Reports: Toimitusneuvoston toimesta arvioidut tutkimusraportit.

Call for Reviews: Valmiit, vertaisarviointia odottavat teokset, joille Agile Publishing hakee vertaisarvioijia.

Call for Comments: Kommentointia odottavat luonnosversiot, työpaperit sekä varsinaista artikkelia edeltävät kir­jal­li­suus­tut­ki­muk­set.

Blogit: Artikkelit ja blogit, joilla ei ole ISSN- eikä ISBN-tunnusta.