Call for Comments

Jul­kai­susar­ja tie­teel­li­sil­le luon­nok­sil­le

Julkaisija: Agile Publishing Oy, Espoo

ISSN 2736-9412


Toimituskunta: 

Professori Mikko Ketovuori ja

HTT Pasi Malmi


Kustannustoimittaja:
Esko Clarke Sario

etunimi.sukunimi1sukunimi2@agilepublishing.fi


Pyydämme palautetta Call for comments -sarjassa julkaistuista teksteistä joko sähköpostitse kus­tan­nus­toi­mit­ta­jal­le tai Facebook-ryhmäämme Parviäly tiedettä tukemassa.


Sarjassa julkaistu:


1. Näyttöön perustuvan lääketieteen kehittämistarpeita (2020)

Kirjoittaja Pasi Malmi


2. Why facemasks were not recom­men­ded despite their benefits? Case COVID-19 (2020)

Authors Ali Harlin, Pasi Malmi, Vesa Kirjavainen, Marja Rissanen, Thomas Brand

An updated edition published in January 2021 in series Call for Reviews, 4. 

Please follow this link to the 2021 edition.


3. Tartuntataudit ja kollektiivinen ilmapiiri syklisinä ilmiöinä (2020)

Kirjoittaja Mikko Ketovuori

ks. artikkelin 7.1.2021 julkaistu myöhempi versio: Call for Reviews 3


Tulossa:


4. Resilience by Digital