30.11.2020joukkoistettu arviointi, parviäly, laadunvarmistus

Aka­tee­mi­nen parviäly tie­deyh­tei­sön työ­vä­li­nee­nä

Tie­de­blo­gi - HTT Pasi Malmi

Akateemisella parviälyllä tarkoitetaan internetin kautta verkottunutta tiedeyhteisöä eli kaikkia akateemisen loppututkinnon suorittaneita henkilöitä, joilla on kiinnostus osallistua tieteellisten kirjoitusten kommentointiin, arviointiin ja hyödyntämiseen.


Akateemisen parviäly on organisoitunut yhteisöiksi sekä projekteiksi. Kommentointi edellyttää yleensä rekisteröitymistä yhteisön jäseneksi, mutta joiltain osin kommentointi onnistuu myös anonyymisti (mm. tiedeblogit). Yhteisön jäsenet voivat perustaa projekteja sekä liittyä niihin kommentoidakseen tai kirjoittaakseen tieteellisiä tekstejä. 


Seuraavassa on esimerkkejä parviälyä hyödyntävistä tieteellisistä yhteisöistä:

Näiden yhteisöjen sisälle jäsentyy parviälyryhmiä, jotka keskittyvät tiettyyn yksittäiseen aiheeseen. 

  • Research Gatessa projekteja kutsutaan laboratorioiksi.
  • Facebookissa yhteisöjen sisäiset projektit perustuvat Yksikkö-toiminnallisuuteen: Kullekin tieteelliselle projektille tai julkaisulle on mahdollista perustaa parviälyryhmän sisälle oma yksikkönsä, jonka sisällä keskitytään tiiviisti vain kyseisen projektin aiheeseen. Yksikön sisällä voi julkaista, kommentoida sekä toteuttaa yhteisöllisen oppimisen "tenttejä".

Tutkijoiden tutkijaryhmien on tärkeää valita kommentointialusta oikein, jotta julkaistuillle luonnoksille, esijulkaisuille ja vertaisarvioiduille teoksille saadaan mahdollisimman laaja, osaava ja hyödyllinen kommentoijajoukko.


Lähteitä ja linkkejä:


Villiers (2010). Academic Use of a Group on Facebook: Initial Findings and Perceptions Frakki.JPG-me

Pasi Malmi

Hallintotieteiden tohtori 

https://orcid.org/0000-0002-2303-417X https://isni.org/isni/0000000065081586