Background
10.3.2021sars-cov-2, covid-19, koronavirukset, sars-virus, ennaltaehkäisy, ehkäisy, estohoito, varhainen hoito, estolääkitys

Kirje Suomen vi­ran­omai­sil­le

SARS-COV-2-viruksen aiheuttama COVID-19-tauti on aiheuttanut maailmanlaajuisen pandemian. Tämä koronavirusepidemia koettelee myös Suomea.


Meillä ei kansallisesti ole suositeltu lääkkeisiin perustuvaa COVID-19-taudin ehkäisyä tai varhaista hoitoa toisin kuin useissa muissa maissa. Tutkimustulokset puoltavat estolääkitystä ja varhaista lääkehoitoa. Virusepidemia päättyy, kun tarttuvuus vähenee ehkäisyn ja varhaisen hoidon johdosta. Yhteiskunta, talous ja ihmisten elämä saadaan normalisoitua.


Ehdotetaan kaikille ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan saaneille sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuville ivermektiiniä. Ehkäisy voi kattaa myös altistuneet. Lääkärit määräävät kullekin reseptit apteekkeihin.


Perusteeksi esitämme neljä metatutkimusta ja niiden johtopäätökset.


Pyydämme toimivaltaisia viranomaisia viivytyksettä tekemään päätökset ja muuttamaan niiden pohjalta toimintaansa, ohjeitaan ja tiedotustaan sekä luopumaan mahdollisista rajoituksista.


Käytetään kaikki keinot tämän kriisin ratkaisemiseksi.Tuomas Koljonen DI, MSJBS, MBA          Krista Nuotio LT

Perustellut palautteet pyydetään lähettämään osoitteeseen info(at)agilepublishing.fi.

Perusteet


British Ivermectin Recommendation Developmentin (BIRD) suositus The BIRD Recommendation on the Use of Ivermectin for Covid-19 (20.2.2021). Sen kansainväliseen paneeliin kuuluu 60 lääkäriä ja tutkijaa. Suositus käsittelee ivermektiinin tehoa, turvallisuutta, kustannuksia, tasa-arvoisuutta, hyväksyttävyyttä ja käyttökelpoisuutta. Paneeli suosittelee ivermektiiniä COVID-19-taudin ehkäisyyn ja hoitoon.

Executive Summary

Proceedings and conclusions


Front Line Covid-19 Critical Care Alliancen (FLCCC) artikkeli Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19.


Dr. Andrew Hillin johtaman työryhmän artikkeli Meta-analysis of randomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 infection.


Jatkuvasti päivittyvä ivermektiinin seuranta

Ivermectin is effective for COVID-19: real-time meta analysis of studies

Database of all ivermectin COVID-19 studies

Global ivermectin adoption for COVID-19


Ivermectin COVID-19 early treatment and prophylaxis studies 2021-03-06